ศธ.ลงนามความร่วมมือ เครือข่ายทางวิชาการขับเคลื่อนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ สร้างโอกาสทางการศึกษา ผลักดันนักเรียนในโครงการให้ถึงฝั่งฝัน

ศธ.ลงนามความร่วมมือ เครือข่ายทางวิชาการขับเคลื่อนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 3
ศธ.ลงนามความร่วมมือ เครือข่ายทางวิชาการขับเคลื่อนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 4

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงาน กศน.ภาคใต้ จังหวัดสงขลา – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา เป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ และชมรมครูผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้สามารถนำความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะด้านกีฬา และทักษะชีวิตไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ดูแลตนอง ครอบครัว สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน ให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างเยาวชนตันแบบที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเพื่อกำกับดูแล และติดตาม ผลการดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพอีกด้วย

สำหรับการลงนามครั้งนี้ มีผู้บริหารจำนวนมากเข้าร่วม คือ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายแน่งน้อย เวชยพงษ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายมนัส ชูเชิด ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนาม

พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ และนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ, นายนิยม ชูชื่น ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน, นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ในฐานะผู้แทนสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ และนายซาการียา บิณยูซูฟ ประธานชมรมครูผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ขอบคุณที่มา : ศธ360 องศา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่