ศธ. พร้อมยกระดับพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบาย 4H
ศธ. พร้อมยกระดับพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบาย 4H

ศธ. พร้อมยกระดับพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบาย 4H

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 Facebook เพจ ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H ได้แก่

1. เก่ง (Head) : คิด วิเคราะห์ สติปัญญาดี มีความรู้ความสามารถ
2. ดี (Heart) : มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจดี มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม
3. มีทักษะ (Hand) : ทักษะเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
4. แข็งแรง (Health) : รอบรู้ ปลอดภัย สุขภาพกายจิตดี

ศธ.พร้อมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ในทุกมิติ ทั้ง การเป็นคนเก่ง ดี มีความรู้ มีทักษะที่จำเป็น คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองดี กล้าหาญในทางจริยธรรม สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมุ่งดำเนินงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างแหล่งเรียนรู้ เพิ่มช่องทางหรือรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการการศึกษาได้อย่างทั่วถึง พร้อมพัฒนาความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษา และการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน เพื่อยกระดับความร่วมมือพัฒนาศักยภาพเด็กไทย สร้างกลไกขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการในทุกระดับ โดยเชื่อมโยงกับแนวนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาตินำสู่การบรรลุเป้าหมายหลักคือ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ศธ. พร้อมยกระดับพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบาย 4H
ศธ. พร้อมยกระดับพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบาย 4H 2

ขอบคุณที่มา :: Facebook เพจ ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ครั้งที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
บทความถัดไปขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อก่อนได้ 180 วัน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่