ศธ.ประกาศยุทธศาสตร์ 4E-โรงเรียนเล็กต้องยืนด้วยได้ด้วยตนเอง
ศธ.ประกาศยุทธศาสตร์ 4E-โรงเรียนเล็กต้องยืนด้วยได้ด้วยตนเอง

ศธ.ประกาศยุทธศาสตร์ 4E-โรงเรียนเล็กต้องยืนได้ด้วยตนเอง รมว.ศธ. นัดประชุมผู้บริหาร ศธ. ประกาศยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 4E

ศธ.ประกาศยุทธศาสตร์ 4E-โรงเรียนเล็กต้องยืนด้วยได้ด้วยตนเอง 3

เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ, ผู้บริหารฝ่ายการเมือง, ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ตลอดจนข้าราชการ, บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่​ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สอศ.

ศธ.ประกาศยุทธศาสตร์ 4E-โรงเรียนเล็กต้องยืนด้วยได้ด้วยตนเอง 4

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 บนพื้นฐานของการรวบรวมฐานข้อมูล (Database)​ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการปรับแผนและจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้ง ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์​การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ยุทธศาสตร์​ 4E ประกอบด้วย Emphathize การเข้าใจและเข้าถึงปัญหาที่มีอยู่, Envision วาดภาพอนาคตว่าจะพัฒนาการศึกษาไทยไปในทิศทางใด, Empower ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ Execute การเดินหน้าลงมือทำให้เกิดผลสำเร็จ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​จะจัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ” เพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาดังกล่าว ด้วยความร่วมมือและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน เพราะปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเป็นสิ่งที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้น จึงต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,600 แห่ง และยังขาดแคลนครูในวิชาต่าง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์​และคณิตศาสตร์​ เนื่องจากกฎระเบียบเดิมไม่ได้กำหนดให้มีการเพิ่มอัตราครู อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนครูในโรงเรียน Stand Alone เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนอัตรากำลัง และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

ขอบคุณที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่