ว9/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ว9/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ว9/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

1.3คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิดังต่อไปนี้

1.1.3 เป็นคุณวุฒิสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโทที่ ใช้ในการบรรจุและเเต่งตั้ง หรือ

1.2.3 เป็นคุณวุฒิที่ ตรงกับสาขาวิชา หรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ผู้นั้น ได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือ

1.3.3 เป็นคุณวุฒิที่ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามที่ ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด

ว9/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ว9/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 2

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/2952-9-2563.html

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่