ข่าวการศึกษา

ว27/2564 การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ว27/2564 การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ โดยยกเลิก มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ ตามหนังสือ ที่อ้างถึง ๔ ที่กําหนดไว้ตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

๒. กําหนดตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ที่กําหนดไว้ ตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สําหรับการนําตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ไปใช้เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ทุกกรณี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ทั้งนี้ การใดที่ดําเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ อยู่ก่อนการกําหนดตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าใหม่นี้ มีผลใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

ว27/2564 การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ว27/2564 การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button