หน้าแรก ข่าวการศึกษา ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

436
0
ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. แจ้งหนังสือ ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีรายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๓ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กําหนดให้คณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ กําหนดให้คณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ จากเอกสาร หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อให้การประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ สามารถดําเนินไปได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จึงมีมติกําหนดแนวปฏิบัติ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ดังกล่าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4
ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5
ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้2 แบบทดสอบออนไลน์ ฐานความรู้วิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกุมภวาปี สพม.อุดรธานี
บทความถัดไปลงทะเบียน รับเกียรติบัตร งานเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดย มจร.ร่วมกับ สำนักงาน ปปช.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่