ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา https://www.kruachieve.com/?p=27167
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา https://www.kruachieve.com/?p=27167

ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานศึกษานิเทศการศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่หนังสือ เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน  สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงาน ศึกษานิเทศการศึกษา รายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงานให้ทราบและถือปฏิบัติโดยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของสายงานการสอนสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงาน นิเทศการศึกษา กำหนดให้มีการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการดำรงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะจาก 4 ปี เหลือ 3 ปีตามเงื่อนไขที่ก.ค.ศ.กำหนดนั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาและมีมติกำหนดให้ลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  สายงานการสอน  สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยมีเงื่อนไขดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะที่ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ ตามหนังสือที่อ้างถึงมีผลบังคับใช้

ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานศึกษานิเทศการศึกษา
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานศึกษานิเทศการศึกษา
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานศึกษานิเทศการศึกษา
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ก.ค.ศ. เปิด 3 เงื่อนไข ลดเวลาขอวิทยฐานะ
ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานศึกษานิเทศการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่