หน้าแรก ข่าวการศึกษา วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

672
0
วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก
วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศ ผลสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๓ โดยนักเรียน ครุ ที่ได้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลสอบได้ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คลิกที่นี่

วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

2. คลิกลิงค์ ผลสอบ 2563-62 ที่แถบเมนูหรือคลิกที่ http://www.gongtham.net/passlist/

วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

3. เลือแท็บ ธรรมศึกษา(คฤหัสถ์) แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา  โดยใช้ชื่อนามสกุล หรือชื่อวัด ที่สังกัด ไม่จำเป็นต้องกรอกทุกช่อง คลิกที่ ? หน้าแต่ละช่องเพื่อดูรายละเอียด

วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

หากชื่อ นามสกุล ฯลฯ ผู้สอบได้ตามประกาศนี้สะกดผิดหรือมีข้อมูลอื่นใดไม่ตรงตามความเป็นจริง ขอให้เจ้าสำนักเรียน มีหนังสือแจ้งขอแก้ไข ถึงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

กรณีถูกระงับผลสอบ  ให้สำนักเรียนแจ้งข้อมูลหลักฐานเพื่อขอแก้ไข  ภายในวันวิสาขบูชา (วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

ข้อมูลหลักฐานที่จะต้องแจ้ง: 
๑. สำเนาประโยคเดิม 
๒. สำเนาหนังสือสุทธิ 
๓. สำเนาบัตรประชาชน 
๔. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here