วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี รับสมัครนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพ 100 ทุน เรียนฟรี รับสมัคร 15 ก.พ.-2มี.ค.63

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี รับสมัครนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพ 100 ทุน เรียนฟรี รับสมัคร 15 ก.พ.-2มี.ค.63 2

1.ประเภททุน 5 ปี ระดับ ปวช ต่อเนื่อง ปวส. จำนวน 60 ทุน (รับผู้จบ ม.3) ทุนการศึกษา 6,500 บาท ต่อเดือน ตลอดหลักสูตร 414,000 บาท/คน

  • สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 ทุน
  • สาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 20 ทุน
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 ทุน
  • สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ทุน

2. ประเภททุน 2 ปี ระดับ ปวส.หรืออนุปริญญา จำนวน 40 ทุน รับผู้จบ ปวช. 3 หรือ ม.6 ทุนการศึกษา 7,500 บาทต่อเดือน ตลอดหลักสูตร 180,000 บาท/คน

  • สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ทุน
  • สาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 10 ทุน
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 ทุน
  • สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ทุน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่