วันเด็กยุคเมต้า!! เอ็นไอเอรังสรรค์โลกนวัตกรรมออนไลน์ เสริมการเรียนรู้เด็กไทยในวันเด็กฯปี 65 พร้อมชวนเยาวชนร่วมออกแบบโลกเมตาเวิร์ส สนุกได้ทุกที่กับระบบอีเว้นท์เสมือนจริง
วันเด็กยุคเมต้า!! เอ็นไอเอรังสรรค์โลกนวัตกรรมออนไลน์ เสริมการเรียนรู้เด็กไทยในวันเด็กฯปี 65 พร้อมชวนเยาวชนร่วมออกแบบโลกเมตาเวิร์ส สนุกได้ทุกที่กับระบบอีเว้นท์เสมือนจริง

วันเด็กยุคเมต้า!! เอ็นไอเอรังสรรค์โลกนวัตกรรมออนไลน์ เสริมการเรียนรู้เด็กไทยในวันเด็กฯปี 65 พร้อมชวนเยาวชนร่วมออกแบบโลกเมตาเวิร์ส สนุกได้ทุกที่กับระบบอีเว้นท์เสมือนจริง

                 กรุงเทพฯ 6 มกราคม 2565 – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านนวัตกรรม โดยในปีนี้ได้เปิด “หมู่บ้านนวัตกรเพื่อการเรียนรู้ หรือ STEAM4i Valley” ซึ่งเป็นสถานีการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ที่จะพาเยาวชนไทยตะลุยโลกแห่งนวัตกรรมในทั้ง 5 สถานี ด้วยกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ผ่านแพลตฟอร์ม www.steam4innovatorvr.com พร้อมชวนน้อง ๆ ร่วมลุ้นรับรางวัลมากมายกับแคมเปญ STEAM4i Draw your Metaverse เพียงส่งภาพและคำบรรยายที่แสดงถึงโลก Metaverse ในความคิดของของแต่ละคน มาทางเฟซบุ๊คเพจ STEAM4INNOVATOR ภายในวันที่ 8 มกราคม 2565

                ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า  NIA เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องของเยาวชน จึงได้มีการพัฒนาสถานีการเรียนรู้แบบออนไลน์ “หมู่บ้านนวัตกรเพื่อการเรียนรู้”  เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา โดยช่องทางดังกล่าวอัดแน่นไปด้วยเครื่องมือสำหรับต่อยอด – การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยเรียนรู้ผ่าน ขั้นตอนของกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ซึ่งได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 Insight  (รู้ลึก รู้จริง) การเริ่มต้นการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมด้วยการค้นหาแรงบันดาลใจและการแก้ปัญหาในมุมมองใหม่ ๆ ขั้นตอนที่ 2 Wow ! Idea (สร้างสรรค์ไอเดีย) การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ กำหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 Business Model (แผนพัฒนาธุรกิจ) การออกแบบแนวคิดและแผนบริหารจัดการทั้งหมด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับคน เทคโนโลยี ทรัพยากร นำไปสู่เป้าหมายที่ทำได้จริง และขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion (การผลิตและการกระจาย) ซึ่งเป็นการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาด

                สำหรับในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 นี้ NIA  ได้จัด 5 สถานีการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละสถานีจะมีกิจกรรมและภารกิจให้ได้เล่น คิด และวิเคราะห์ แบบสนุก ๆ ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากตัวละครที่พบเจอในแต่ละสถานี และได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มคนเหล่านั้น ได้แก่ สถานีที่ 1 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ศูนย์รวมฐานการเรียนรู้ ควบคู่กับความสนุกด้วยแผนพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชน “STEAM4INNOVATOR” ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน ทั้งกระบวนการคิด และเครื่องมือ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สู่การเป็นนวัตกรในอนาคตต่อไป สถานีที่ 2 “STEAM4INNOVATOR Academy” สนามเด็กเล่นแห่งความคิด โดยยกตัวอย่าง 10 นวัตกรรม ที่จะมาช่วยคลายปัญหา น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การค้นหากลุ่มเป้าหมาย วางแผนธุรกิจ การสร้างตัวต้นแบบ เส้นทางการสร้างเงิน และการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าหรือชิ้นงานด้วยตรามาตรฐาน พร้อมเลือกช่องทางการขายนวัตกรรมให้ถูกกลุ่มช่วงวัยทุกเจเนอเรชั่น!

สถานีที่ 3 “ฟาร์มไข่สุขล้น” ของลุงโน ผู้ประสบปัญหาไข่ล้นฟาร์ม มาช่วยกันสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้การตั้งคำถามให้เกิดความคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กรองไอเดีย และนำไอเดียมาสร้างเป็นชิ้นงานที่ส่งขาย ได้สร้างชิ้นงานและแผนธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ให้สินค้า เพิ่มมูลค่าด้วยตรามาตรฐานพร้อมช่องทางการขายออกสู่ตลาด สถานีที่ 4 “INNO OLD-K ชราแลนด์ แดนผู้สูงวัย” หมู่บ้านที่จะช่วยให้เข้าใจผู้สูงวัยมากขึ้น ทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างการและจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยชรา ช่วยกันต่อเติมไอเดียจากนวัตกรรมที่มีอยู่ เป็นนวัตกรรมของตนเอง สนุกไปกับการสร้างต้นแบบ เรียนรู้บริหารเงินทุนที่มี พร้อมทดสอบต้นแบบกับผู้ใช้งาน ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการจริง และออกจำหน่ายเข้าถึงตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และสถานีที่ 5 “Treasure Town” ชุมชนที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์จากของ (ไม่) ไร้ค่า ชวนตะลุยเมืองคู่ขนานค้นหาคำตอบ เพื่อมาช่วยจัดการสิ่งของไร้ค่าในชุมชน และสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ล้ำค่า เริ่มจากสืบค้นตั้งแต่ต้นตอของการเกิดปัญหา นำสู่แนวคิดเป้าหมายให้เกิดไอเดียนวัตกรรม สร้างสรรค์ต้นแบบและนำเสนอที่พร้อมออกสู่ตลาด สำหรับการเรียนรู้นวัตกรรมในทั้ง 5 สถานี สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม www.steam4innovatorvr.com โดยเยาวชนที่เข้าร่วมยังสามารถลุ้นรับรางวัลมากมายกับแคมเปญ STEAM4i Draw your Metaverse เพียงส่งภาพและคำบรรยายที่แสดงถึงโลก Metaverse ในความคิดของของแต่ละคน มาทางเฟซบุ๊คเพจ STEAM4INNOVATOR ภายในวันที่ 8 มกราคม 2565

                “NIA ยังคงมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง หรือที่เรียกว่า Metaverse ที่ได้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราอย่างรวดเร็วกว่าที่หลายคนคิด เยาวชนจึงควรสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อที่จะสามารถประยุกต์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคต” ดร.พันธุ์อาจ กล่าวสรุป

วันเด็กยุคเมต้า!! เอ็นไอเอรังสรรค์โลกนวัตกรรมออนไลน์ เสริมการเรียนรู้เด็กไทยในวันเด็กฯปี 65 พร้อมชวนเยาวชนร่วมออกแบบโลกเมตาเวิร์ส สนุกได้ทุกที่กับระบบอีเว้นท์เสมือนจริง 3

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่