กำหนดการ/ช่องทางการร่วมงานวันครูออนไลน์ 2565 ทำบุญออนไลน์ อบรมออนไลน์
กำหนดการ/ช่องทางการร่วมงานวันครูออนไลน์ 2565 ทำบุญออนไลน์ อบรมออนไลน์

กำหนดการ/ช่องทางการร่วมงานวันครูออนไลน์ 2565 ทำบุญออนไลน์ อบรมออนไลน์

คุรุสภาได้เผยแพร่แนวทางในการจัดงานวันครู ประจำปี 2565 โดยกำหนดการจัดกิจกรรมการทั้งในรูปแบบออนไลน์ (online) และรูปแบบออฟไลน์ โดยคุรุสภาได้เชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com รายละเอียดดังนี้

ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”
ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

ส่วนกลาง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู และมอบสารวันครู รวมถึงพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี และครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบ Online มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 – 2565 จำนวน 14 คน และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563-2564 “ระดับดีเด่น” จำนวน 18 คน ในรูปแบบ Onsite โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.

นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมวิชาการแบบ Onsite ภายในหอประชุมคุรุสภา ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น การปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 5 เรื่อง “พลังครูวิถีใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” การเสวนา เรื่อง “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม สำคัญอย่างไรต่อการสร้างความสำเร็จรอบด้านของผู้เรียน” และ Special Session : Inspiring, Caring, Connecting: the Power of Princess Maha Chakri Award Teachers จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 จากประเทศบรูไน เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นต้น

ส่วนการจัดกิจกรรมแบบ Online ผ่าน Platform วันครู (www.วันครู.com) ประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรออนไลน์   การพัฒนาตนเอง ทางวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในยุคดิจิทัล โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 16 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาจะได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์ที่กำหนด และยังมีการจัดนิทรรศการออนไลน์ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลของคุรุสภาและของหน่วยงานอื่น ๆ มากกว่า 100 เรื่องด้วย

กำหนดการจัดงาน

กำหนดการ/ช่องทางการร่วมงานวันครูออนไลน์ 2565 ทำบุญออนไลน์ อบรมออนไลน์
กำหนดการ/ช่องทางการร่วมงานวันครูออนไลน์ 2565 ทำบุญออนไลน์ อบรมออนไลน์ 5
กำหนดการ/ช่องทางการร่วมงานวันครูออนไลน์ 2565 ทำบุญออนไลน์ อบรมออนไลน์
กำหนดการ/ช่องทางการร่วมงานวันครูออนไลน์ 2565 ทำบุญออนไลน์ อบรมออนไลน์ 6
กำหนดการ/ช่องทางการร่วมงานวันครูออนไลน์ 2565 ทำบุญออนไลน์ อบรมออนไลน์
กำหนดการ/ช่องทางการร่วมงานวันครูออนไลน์ 2565 ทำบุญออนไลน์ อบรมออนไลน์ 7

ส่วนภูมิภาค

กำหนดให้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นหน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูผ่าน http://www.วันครู.com หรือรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครูส่วนกลางทาง Youtube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” ในวันที่ 16 มกราคม 2565

ในส่วนของการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูนั้น ขอให้หน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ประสานขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ความรับผิดชอบจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2565 โดยให้พิจารณาการจัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ และต้องหารือร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของแต่ละพื้นที่ และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.ในแต่ละพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน

สำหรับคุณครูที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งถือว่าเป็นวันครู และเป็นวันสำคัญของคุณครูทุกท่าน สามารถลงทะเบียนแล้วเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.วันครู.com โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรออนไลน์ การพัฒนาตนเอง ทางวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในยุคดิจิทัล โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 16 เมษายน 2565

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร (ออนไลน์) เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

คุรุสภาขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินซื้อข้าวสาร ในราคาถุงละ 1,300 บาท (50 กิโลกรัม) หรือตามกำลังศรัทรา สามารถร่วมบริจาคได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1) โอนผ่านธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 059-0-09280-4 ชื่อบัญชี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม (สวัสดิการโรงเรียน) 2) ชำระเงินสดพร้อมใบแจ้งความจำนง ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ หรือ 3.) ชำระเป็นเงินสดในพิธีทำบุญตักบาตรวันครู ณ สนามหญ้าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ฝ่ายทำบุญตักบาตรวันครู ครั้ง 66 พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โทรศัพท์ 0 2281 3535 ต่อ 511 โทรสาร 0 2282 9493 หรือที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และเว็บไซต์วันครู www.วันครู.com

ลิงก์เข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียน http://www.วันครู.com

ขอบคุณที่มาจาก เว็บไซต์คุรุสภา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่