ศธ.ขอเชิญรับชมงานเสวนา “วัคซีนเด็ก เติมภูมิคุ้มกัน มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์” วันพุธที่ 2 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ศธ.ขอเชิญรับชมงานเสวนา “วัคซีนเด็ก เติมภูมิคุ้มกัน มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์” วันพุธที่ 2 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ศธ.ขอเชิญรับชมงานเสวนา “วัคซีนเด็ก เติมภูมิคุ้มกัน มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์” วันพุธที่ 2 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญรับชมงานเสวนา “วัคซีนเด็ก เติมภูมิคุ้มกัน มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์”วันพุธที่ 2 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ถ่ายทอดสดผ่าน OBEC Channel

กำหนดการ

– เวลา 13.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานเสวนาถึงความสำคัญของการเรียน on-site 100% แบบปลอดภัย ภายใต้ความร่วมของ 3 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.)

จากนั้นเป็นเวทีเสวนา การเปิดเรียน on-site แบบปลอดภัย ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานทั้ง 3 กระทรวง ดังนี้

– ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : กล่าวในหัวข้อ จำนวนที่เปิดเรียน on-site ณ ปัจจุบัน รวมถึงนโยบายการเปิดเรียน และการฉีดวัคซีนของนักเรียน

– นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย : กล่าวในหัวข้อ แนวทางที่จะทำให้เปิดเรียนได้ โดยความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดพิจารณาและรับทราบนโยบายร่วมกัน

– นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย: กล่าวในหัวข้อ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดดีอย่างไร

– ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กล่าวในหัวข้อ ปัญหาการเปิดเรียน และสิ่งที่โรงเรียนพร้อมปฏิบัติ

– นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค : กล่าวในหัวข้อ การมาของวัคซีน

– นพ. สราวุฒิ บุญสุข รองธิบดีกรมอนามัย : กล่าวในหัวข้อ สถิติการเกิดโรค เปิดเรียนแล้วต้องทำอย่างไร พร้อมแผนเผชิญเหตุ

– นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย: กล่าวในหัวข้อ มุมมองและเหตุผลทำไมควรเปิดเรียน

ศธ.ขอเชิญรับชมงานเสวนา “วัคซีนเด็ก เติมภูมิคุ้มกัน มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์” วันพุธที่ 2 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ศธ.ขอเชิญรับชมงานเสวนา “วัคซีนเด็ก เติมภูมิคุ้มกัน มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์” วันพุธที่ 2 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา : ศธ.360 องศา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่