ลิงก์ประกาศผลและโหลดเกียรติบัตร การประกวดนําเสนอเรื่องราวการทํางานของครูผ่านบทเพลง
ลิงก์ประกาศผลและโหลดเกียรติบัตร การประกวดนําเสนอเรื่องราวการทํางานของครูผ่านบทเพลง "เพราะคําว่าครู" และเพลง "ทางบุญ"

ลิงก์ประกาศผลและโหลดเกียรติบัตร การประกวดนําเสนอเรื่องราวการทํางานของครูผ่านบทเพลง “เพราะคําว่าครู” และเพลง “ทางบุญ”

ตามที่ได้การประกวดนําเสนอเรื่องราวการทํางานของครู ผ่านบทเพลง “เพราะคําว่าครู” และเพลง “ทางบุญ” โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทผู้ขับร้องฝ่ายชาย และประเภทผู้ขับร้องฝ่ายหญิง ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านอื่นที่นอกเหนือจากงานวิชาการ สะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมที่ครูต้องปฏิบัติภายนอกห้องเรียน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยสื่อดิจิทัล รวมถึงนําทักษะและความชํานาญในการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลไปพัฒนาและผลิตสื่อวิดีทัศน์ และสื่อการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาผลงานการประกวดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทํามิวสิกวิดีโอ “เพลงเพราะคําว่าครู” และ “เพลงทางบุญ” ดังนี้

ลิงก์ประกาศผลและโหลดเกียรติบัตร การประกวดนําเสนอเรื่องราวการทํางานของครูผ่านบทเพลง "เพราะคําว่าครู" และเพลง "ทางบุญ" 6
ลิงก์ประกาศผลและโหลดเกียรติบัตร การประกวดนําเสนอเรื่องราวการทํางานของครูผ่านบทเพลง "เพราะคําว่าครู" และเพลง "ทางบุญ" 7
ลิงก์ประกาศผลและโหลดเกียรติบัตร การประกวดนําเสนอเรื่องราวการทํางานของครูผ่านบทเพลง "เพราะคําว่าครู" และเพลง "ทางบุญ" 8
ลิงก์ประกาศผลและโหลดเกียรติบัตร การประกวดนําเสนอเรื่องราวการทํางานของครูผ่านบทเพลง "เพราะคําว่าครู" และเพลง "ทางบุญ" 9
ลิงก์ประกาศผลและโหลดเกียรติบัตร การประกวดนําเสนอเรื่องราวการทํางานของครูผ่านบทเพลง "เพราะคําว่าครู" และเพลง "ทางบุญ"
ลิงก์ประกาศผลและโหลดเกียรติบัตร การประกวดนําเสนอเรื่องราวการทํางานของครูผ่านบทเพลง “เพราะคําว่าครู” และเพลง “ทางบุญ”

ลิงก์ประกาศผลการประกวด

ค้นหารายชื่อและดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่นี่

การประกวดนำเสนอเรื่องราวการทำงานของครู ผ่านบทเพลง “เพราะคำว่าครู” และเพลง “ทางบุญ”

บทความก่อนหน้านี้เทรนด์ใหม่ แนะนำวิธีการวาดภาพประกอบสื่อการสอนด้วย AI ใช้งานฟรี เพียงแค่ป้อน Keyword
บทความถัดไปขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ออนไลน์ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลาเริ่ม 09.00 – 12.00 ผ่าน Zoom พร้อมรับเกียรติบัตร กับ เพจ Kruboycoding
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่