ครม. อนุมัติ ขรก. - ลูกจ้าง - รัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยไม่ถือเป็นวันลา รับสมัคร 18 เม.ย. – 31 พ.ค. 65
ครม. อนุมัติ ขรก. - ลูกจ้าง - รัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยไม่ถือเป็นวันลา รับสมัคร 18 เม.ย. – 31 พ.ค. 65

ครม. อนุมัติ ขรก. – ลูกจ้าง – รัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยไม่ถือเป็นวันลา รับสมัคร 18 เม.ย. – 31 พ.ค. 65

ครม. อนุมัติ ขรก. – ลูกจ้าง – รัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยไม่ถือเป็นวันลา ที่ประชุม ครม. (10 พ.ค. 65) เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 65 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. – 13 ส.ค. 65 รวม 24 วัน แยกเป็นส่วนกลาง 91 คน จัดพิธี ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด 819 คน จัดพิธีที่วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดของโครงการฯ มีดังนี้

• การรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เม.ย. – 31 พ.ค. 65
– ส่วนกลาง >> รับสมัคร ณ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
– ส่วนภูมิภาค >> รับสมัคร ณ วัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ในทุกจังหวัด
• พิธีปลงผมวันที่ 21 ก.ค. 65
• พิธีมอบผ้าไตร วันที่ 22 ก.ค. 65 ที่ทำเนียบรัฐบาล
• การเตรียมการก่อนบรรพชาอุปสมบทวันที่ 23 – 24 ก.ค. 65
• พิธีบรรพชาอุปสมบทวันที่ 25 ก.ค. 65
• การศึกษาและปฏิบัติธรรม วันที่ 25 ก.ค. – 13 ส.ค. 65
• พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 91 รูป วันที่ 12 ส.ค. 65 ส่วนกลางที่ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม

• พิธีลาสิกขา วันที่ 13 ส.ค. 65

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่