ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯจ่อเข้าสภาฯพิจารณา พ.ค.นี้
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯจ่อเข้าสภาฯพิจารณา พ.ค.นี้

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯจ่อเข้าสภาฯพิจารณา พ.ค.นี้ ทั้ง สกศ.ได้ติดตามกระบวนการยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ อย่างต่อเนื่อง

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการพิจารณาความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.…ฉบับที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นผู้เสนอและฉบับที่ตัวแทนภาคประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นผู้เสนอ โดย ครม.ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาเพื่อพิจารณาแล้วนั้น

ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฏีกาที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้นำร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ เปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อที่จะนำข้อเสนอแนะของทั้ง 2 ร่าง มาบูรณาการปรับปรุงและทำให้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ มีความสอดคล้องกับทั้ง 2 ร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอเข้ามา ทั้งนี้ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขก็จะมีการรับฟังความเห็นจากผู้ที่นำเสนอร่างฯ ทั้ง 2 ฉบับด้วย ว่า มีเรื่องใดที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีเรื่องใดที่ขัดแย้งในลักษณะไหน และจะขับเคลื่อนไปด้วยแนวทางใดให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศในอนาคต

“ผมคาดว่ากระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ของคณะกรรมการกฤษฏีกา น่าจะเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อที่จะเตรียมนำเข้าพิจารณา ในการประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 ช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้ ทั้ง สกศ.ได้ติดตามกระบวนการยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาการ รมว.ศธ. ที่ต้องการให้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ สามารถประกาศใช้ได้ภายในปีนี้” เลขาธิการ สกศ.กล่าว

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อ : Facebook At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่