รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดกทม. 2562
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดกทม. 2562

วันนี้ (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562) เป็นวันแรกในการเปิดระบบให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 โดยระบบจะเปิดให้สมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รวม 7 วัน โดยรายละเอียดในการสมัครสอบนั้นมีดังนี้ครับ

1. เข้าระบบที่ https://teacherbkk.thaijobjob.com/

จากนั้นคลิกตรงกลางเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครสอบ

2. เมื่อเข้ามาหน้าสมัครสอบจะพบประกาศรับสมัครสอบ และเมนูต่าง ๆ คลิกสมัครสอบเพื่อเข้ากรอกรายละเอียดการสมัครสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดกทม. 2562 9

3. ก่อนคลิกสมัครสอบ สามารถอ่านราลยะเอียดขั้นตอนการสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. อ่านประกาศรับสมัครสอบ
2. กรอกข้อมูลใบสมัคร วันที่ 14 พ.ย. 62 – 20 พ.ย. 62
3. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน วันที่ 14 พ.ย. 62 – 21 พ.ย. 62
ชำระที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และระบบ Internet payment
4. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
5. พิมพ์ใบสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

ข้อควรระวัง

  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
  2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
    [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
จากนั้นคลิกปุ่ม ดำเนินการสมัครคลิกที่นี่

4. กรอกรายละเอียดและอัพโหลดเอกสารการสมัครตามฟอร์ม ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1MB) โดย ผู้สมัครสอบต้องอัปโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารภายในวันที่สมัครสอบ

กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

1. อัปโหลด (upload) รูปถ่าย โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำไม่มีลวดลายใดๆบนรูถ่ายถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด1 x 1.5 นิ้ว ประเภทของไฟล์เป็น jpg หรือ ไฟล์ pdf เป็นไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1MB) หากผู้สมัครสอบใช้ขนาดรูปถ่ายไม่ตรงตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดจะไม่สามารถ upload รูปถ่ายได้
2. ใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒิและใบระเบียนแสดงการศึกษา (Transcript of Record) ที่ระบุกลุ่มวิชาเอกที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้มัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรต้องก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายคือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
3. ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันเปิดรัสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดกทม. 2562 10
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดกทม. 2562 11
เมื่ออ่านรายละเอียดครบถ้วนแล้ว คลิกเครื่องหมายที่ ข้าพเจ้ายอมรับ… กรอกตัวอักษรตรวจสอบ และคลิกปุ่มส่งแบบฟอร์ม Submit

5. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดกทม. 2562 12

6. ตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรองได้ที่ http://203.21.42.34/acc/index.html

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดกทม. 2562 13

คำแนะนำ
1. ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้าผิด ให้กรอกในแบบฟอร์ม แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล พร้อมเอกสารดังนี้
1.1 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
1.2 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยสามารถยื่นแบบคำร้องให้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียนวันแรก

2. กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด ให้ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค.ข) แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ฯ

3. กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่