หน้าแรก ข่าวการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กยศ. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้สำหรับผู้กู้ยืมเงิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กยศ. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้สำหรับผู้กู้ยืมเงิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กยศ. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้สำหรับผู้กู้ยืมเงิน

248
0
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กยศ. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้สำหรับผู้กู้ยืมเงิน
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กยศ. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้สำหรับผู้กู้ยืมเงิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กยศ. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้สำหรับผู้กู้ยืมเงิน

ราชกิจจานุเบกษา (7 เมษายน 2564) เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้สำหรับผู้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 2 ลักษณะที่ 3 หรือลักษณะที่ 4 ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

– อัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 2 ลักษณะที่ 3
– อัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 4

ทั้งนี้ กยศ.ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ คือ

– ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
– ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
– ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
– ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กยศ. เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้สำหรับผู้กู้ยืมเงิน
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กยศ. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้สำหรับผู้กู้ยืมเงิน
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กยศ. เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้สำหรับผู้กู้ยืมเงิน
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กยศ. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้สำหรับผู้กู้ยืมเงิน

ที่มา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
https://www.studentloan.or.th/th/news/1601345537

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here