หน้าแรก ข่าวการศึกษา รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔ สมัครภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔ สมัครภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔ สมัครภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

1534
0
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ สมัครภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ สมัครภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔ สมัครภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ได้ดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอย่างแท้จริง จึงมีการยกระดับโรงเรียน วิถีพุทธชั้นนําเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นับเป็นรุ่นที่ ๔ นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ ไปยังโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําในสังกัด โดยรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com พร้อมส่งเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา ไปที่สํานักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔ สมัครภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 3

รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔ จากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๑ – ๙ ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ รางวัลโล่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ดาวโหลดรายละเอียดการสมัคร

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา” โดย สทศ.สพฐ.
บทความถัดไปด่วนที่สุด!! ครม.มีมติให้เร่งรัดดำเนินการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ทุกหน่วยงานของรัฐ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่