มาแล้ว ระบบย้ายครูออนไลน์ TRS เกณฑ์ ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่ม 1 มกราคม 2568
มาแล้ว ระบบย้ายครูออนไลน์ TRS เกณฑ์ ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่ม 1 มกราคม 2568

มาแล้ว ระบบย้ายครูออนไลน์ TRS เกณฑ์ ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่ม 1 มกราคม 2568

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ก.ค.ศ มีหนังสือ ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้นำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียกโดยย่อว่า “ระบบ TRS” มาใช้ในการย้าย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘

๒. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ กำหนดให้นำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียกโดยย่อว่า “ระบบ TRS” มาใช้ในการย้าย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากการจัดทำระบบ TRS ยังไม่แล้วเสร็จ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึงมาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อนจนกว่าระบบ TRS จะแล้วเสร็จ

ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี ดำเนินการย้ายรอบที่ ๑ และ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามปฏิทินที่ส่วนราชการกำหนดและหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ต่อไปให้แล้วเสร็จ

มาแล้ว ระบบย้ายครูออนไลน์ TRS เกณฑ์ ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่ม 1 มกราคม 2568 4
มาแล้ว ระบบย้ายครูออนไลน์ TRS เกณฑ์ ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่ม 1 มกราคม 2568
มาแล้ว ระบบย้ายครูออนไลน์ TRS เกณฑ์ ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่ม 1 มกราคม 2568 5
มาแล้ว ระบบย้ายครูออนไลน์ TRS เกณฑ์ ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่ม 1 มกราคม 2568
มาแล้ว ระบบย้ายครูออนไลน์ TRS เกณฑ์ ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่ม 1 มกราคม 2568 6

ดาวน์โหลดไฟล์ https://otepc.go.th/images/00_YEAR2566/04_PV2/%E0%B8%A76-%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9_67.pdf

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ก.ค.ศ., สำนักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (otepc.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่