หน้าแรก ข่าวการศึกษา ยูนิเซฟแนะ ศธ. !!! ยกระดับทักษะความรู้ดิจิทัล ครู-นร.

ยูนิเซฟแนะ ศธ. !!! ยกระดับทักษะความรู้ดิจิทัล ครู-นร.

ยูนิเซฟแนะ ศธ. !!! ยกระดับทักษะความรู้ดิจิทัล ครู-นร.

510
0
ยูนิเซฟแนะ ศธ. !!! ยกระดับทักษะความรู้ดิจิทัล ครู-นร.
ยูนิเซฟแนะ ศธ. !!! ยกระดับทักษะความรู้ดิจิทัล ครู-นร.

ยูนิเซฟแนะ ศธ. !!! ยกระดับทักษะความรู้ดิจิทัล ครู-นร.

ยูนิเซฟแนะ ศธ. !!! ยกระดับทักษะความรู้ดิจิทัล ครู-นร.
ยูนิเซฟแนะ ศธ. !!! ยกระดับทักษะความรู้ดิจิทัล ครู-นร.

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาการ รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนางคิม คยองซัน ผู้แทนกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ ประเทศไทย ว่า จากการหารือยูนิเซฟมีความสนใจเรื่องการศึกษาของเด็กปฐมวัย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และยูนิเซฟจะมีความร่วมด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็กมากขึ้น เช่น การดูแลความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น

นอกจากนี้ยูนิเซฟยังให้ความสนใจการศึกษาของเด็กชนเผ่าและเด็กด้อยโอกาสอีกด้วย รวมถึงยูนิเซฟได้แสดงความคิดเห็นว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ครูและนักเรียนได้ยกระดับความรู้เรื่องทักษะดิจิทัลให้มากขึ้น ซึ่งตนได้ชี้แจงว่าขณะนี้ ศธ.ได้เลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดกาญจนบุรีอย่างละ 1 แห่ง เพื่อนำมาเป็นโรงเรียนนำร่องในการบริหารจัดการด้านการศึกษาด้วยการเติมทักษะดิจิทัล ห้องเรียนเทคโนโลยี ครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ ในการเป็นต้นแบบให้เด็กในโรงเรียนเหล่านี้มีความรู้ด้านดิจิทัลและเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนนุนการดำเนินงานให้ โดยการนำร่องดังกล่าวจะมีการประเมินผล 3-6 เดือนว่าเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กมีทักษะการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่

รมช.ศธ. กล่าวอีกว่า สำหรับความร่วมมือในอนาคตที่จะทำให้การทำงานระหว่างยูนิเซฟและศธ.มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าการทำงานของยูนิเซฟด้านการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องส่งผลให้การดำเนินงานกระจัดกระจายไม่มีการติดตามผลงานเท่าที่ควร จึงมีข้อสรุปว่าอยากให้ยูนิเซฟจัดทำเป็นวารสาร เพื่อรวบรวมการดำเนินงานของยูนิเซฟในรูปแบบต่างๆมารวมไว้ที่เดียวกัน ซึ่งจะทำให้สังคมได้รับทราบการทำงานของยูนิเซฟมากขึ้น

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อ : Facebook At HeaR | ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาเทคนิคและเพิ่มศักยภาพการสอน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศ จาก MAC Education
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่าง รายงานการประเมินโครงการตามหลัก PDCA ตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยครูภฌลดา ปรางควิรยา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here