มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

14 มิถุนายน 2564 มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1, ม.4  หรือ ปวช.1 จนจบระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 2) จำนวน 10 ทุน 

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข ศาสนา และการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนในอนาคต  เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศในระยะยาว จึงได้มอบโอกาสให้เยาวชนที่จะศึกษาในระดับชั้น ม.1 , ม.4 หรือ ปวช.1 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี  ดังนั้น ในปี 2564 คณะกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จึงคัดเลือกใบสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ และพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนด เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน 

โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ในปี 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ได้แก่  ด.ช. ศิรัณยวัฒน์ แก้วนาง, ด.ช. ศรีวิชัย อุทรศรี, ด.ช. กิตติพงษ์ พุ่มไสว ,ด.ช. พิชญะ กีขุนทด และ ด.ญ. ปวีณา สารวัน 

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ น.ส. ศิริลักษณ์ สายบุญจันทร์, น.ส. ฉัตรชนก สอนขำ, ด.ญ. ราชาวดี เพ็งวรรณ์, น.ส.แสงดาว ธารารื่นเริง และ น.ส. มารีย์อัล แก้วตา ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.vichaisrivaddhanaprabha.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221 , 1222 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ E-mail :info@vichaisrivaddhanaprabha.com 

ทั้งนี้ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการมูลนิธิคิง เพาเวอร์ ภายใต้แนวคิดสร้างโอกาส และความเป็นไปได้ให้แก่ผู้คนในสังคม  จึงได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี โดยได้ดำเนินโครงการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่2  มีนักเรียนที่ได้รับทุนรุ่นที่ 1 แล้วในปี 2563 และเตรียมรับทุนรุ่นที่ 2 ในปี 2564 นี้ รวมทั้งสิ้น 22 ทุน

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน คน

  1. ด.ช. ศิรัณยวัฒน์ แก้วนาง            จ.นครสวรรค์
  2. ด.ช. ศรีวิชัย อุทรศรี                    จ.ชัยนาท
  3. ด.ช. กิตติพงษ์ พุ่มไสว                 จ.พระนครศรีอยุธยา
  4. ด.ช. พิชญะ กีขุนทด                   จ.กำแพงเพชร
  5. ด.ญ. ปวีณา สารวัน                    จ.กาฬสินธุ์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน คน

  1. น.ส. ศิริลักษณ์ สายบุญจันทร์      จ.พระนครศรีอยุธยา
  2. น.ส. ฉัตรชนก สอนขำ                 จ.พิจิตร
  3. ด.ญ. ราชาวดี เพ็งวรรณ์              จ.นครราชสีมา
  4. น.ส. แสงดาว  ธารารื่นเริง            จ.ลำพูน
  5. น.ส. มารีย์อัล แก้วตา                 จ.พะเยา

สำหรับนักเรียนที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ได้ที่  www.vichaisrivaddhanaprabha.com  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 677 8888ต่อ 1221 , 1222 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ 

E-mail : info@vichaisrivaddhanaprabha.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่