หน้าแรก ข่าวการศึกษา “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน รับทุนการศึกษาครบวงจร จนจบ ป.ตรี จำนวน 20 ทุน รุ่นที่ 20/2564 รับสมัครวันนี้-31 มกราคม...

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน รับทุนการศึกษาครบวงจร จนจบ ป.ตรี จำนวน 20 ทุน รุ่นที่ 20/2564 รับสมัครวันนี้-31 มกราคม 2564

"มูลนิธิดำรงชัยธรรม" เปิดรับสมัครนักเรียนทุน รับทุนการศึกษาครบวงจร จนจบ ป.ตรี จำนวน 20 ทุน รุ่นที่ 20/2564 รับสมัครวันนี้-31 มกราคม 2564

1752
1
"มูลนิธิดำรงชัยธรรม" เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน รุ่นที่ 20/2564 รับสมัครวันนี้-31 มกราคม 2564

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน รับทุนการศึกษาครบวงจร จนจบ ป.ตรี จำนวน 20 ทุน รุ่นที่ 20/2564 รับสมัครวันนี้-31 มกราคม 2564

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม. 6 หรือ ปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนต่อเนื่อง แบบครบวงจร) จำนวน 20 ทุน ในโครงการทุน “สร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 20/2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563-31 มกราคม 2564

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา

  • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.6 หรือปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษาต่อชัดเจน
  • ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ
  • สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

ลักษณะทุนการศึกษา

  • ทุนให้เปล่า โดยสนับสนุน ค่าเล่าเรียน (จ่ายตามจริง/ปี) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน จะเริ่มรับเงินทุนหลังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการยืนยันการรับทุนเรียบร้อยแล้ว
  • สนับสนุนเข้าศึกษาต่อสูงสุดไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ําซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่นๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ. หรือหากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและทำการสมัครได้ที่ Website:: http://www.damrongchaitham.com/application/

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครคลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม-inbox เพจมูลนิธิดำรงชัยธรรม สอบถามได้เลย จะมีพี่แอดมินคอยตอบ-โทร 02-669-9711 หรือ 086-3451130 (ภายในเวลาทำการ 09:00-18:00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์))

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here