หน้าแรก ข่าวการศึกษา มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ ผ่าน Facebook Live “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ ผ่าน Facebook Live “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ ผ่าน Facebook Live “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

806
0
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ ผ่าน Facebook Live “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ ผ่าน Facebook Live “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ ผ่าน Facebook Live “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้ดําเนินโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระ ยุคลบาท โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้มีสมรรถนะสําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดจน สร้างเครือข่ายให้มีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณ์เดียวกัน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ ตามความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ ผ่าน Facebook Live “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน (สําหรับศึกษานิเทศก์)
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ (สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ (สําหรับครู)
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โครงการเด็กดีของแผ่นดิน (สําหรับครู)

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ ผ่าน Facebook Live “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ ผ่าน Facebook Live “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ ผ่าน Facebook Live “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 4
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ ผ่าน Facebook Live “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 5

บทความก่อนหน้านี้เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานประกวดการออกแบบ Infographic Design “ปลูกจิตสํานึก สืบสาน รักษา และต่อยอด”ชิงเงินรวมมูลค่า 505,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
บทความถัดไปอพวช.เชิญชวนประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) : มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ชิงทุนกว่า 9,000 บาท สมัครและส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 กรกฎาคม 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่