มาแล้ว!! ดาวน์โหลดด่วน Test blueprint การสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563 ลดการสอบเหลือ 2 ตอน
มาแล้ว!! ดาวน์โหลดด่วน Test blueprint การสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563 ลดการสอบเหลือ 2 ตอน

มาแล้ว!! ดาวน์โหลดด่วน Test blueprint การสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563 ลดการสอบเหลือ 2 ตอน ล่าสุด สำนักทดสอบทางการศึกษา สทศ. เผยแพร่โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะสอบในวันที่ 8 – 12 มี.ค. 64 และประกาศผล 20 เม.ย. 64 นี้ และล่่าสุด ได้ดำเนินการปรับลดจำนวนตอน ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียง จากเดิมที่มี 3 ตอน คือ การอ่านคำ การอ่าน ประโยค และการอ่านข้อความ ให้เหลือ 2 ตอน คือ การอ่านคำ และการอ่านข้อความ รายละเอียดดังนี้

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการอำนวยการประเมินคุณภาพฯ มีมติให้ลดการสอบ ลดความซ้าซ้อน และให้มีการบูรณาการร่วมกันบางตอนของการประเมินความสามารถด้าน การอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักทดสอบทางการศึกษาพิจารณาแล้ว จึงดำเนินการปรับลดจำนวนตอน ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียง จากเดิมที่มี 3 ตอน คือ การอ่านคำ การอ่าน ประโยค และการอ่านข้อความ ให้เหลือ 2 ตอน คือ การอ่านคำ และการอ่านข้อความ เป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่างการประเมินการอ่านออกเสียงประโยคและข้อความให้อยู่ในตอน เดียวกัน รายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 การอ่านคำ จานวน 20 คำ คะแนน 20 คะแนน

ตอนที่ 2 การอ่านข้อความ 1 ข้อความ ประกอบด้วย ประโยค 10 ประโยค และมีคำ

ทั้งหมด 60 – 70 คำ คะแนน 30 คะแนน รวม 2 ตอน คะแนนทั้งสิ้น 50 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเต็มเท่าเดิม ดังโครงสร้างที่แนบ

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สทศ สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 4 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563
บทความถัดไปนโยบาย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 เน้น 4 นโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศธ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่