ข่าวการศึกษา

มาแน่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา น้อมนำคำสอนไม่ทนการโกง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

มาแน่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา น้อมนำคำสอนไม่ทนการโกง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงานป.ป.ช. จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขึ้นมา 5 หลักสูตรเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) ว่าด้วยประเด็นยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โดยให้มีการปรับฐานคิดของทุกช่วงวัย เพื่อให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม, ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต, ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต, เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อการต่อต้านทุจริต

5 หลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย (1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) หลักสูตรอุดมศึกษา (3) หลักสูตรตามแนวทางรับราชการทางกลุ่มทหารและตำรวจ (4) หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตร และ(5) หลักสูตรโค้ช เพื่อการรู้คิดต้านทุจริต เปลี่ยนแปลงวิธีคิด

โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาศัยกลไกศาสนาพุทธประยุกต์หลักธรรมคำสอนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เพื่อเผยแพร่ให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและรวมพลังคนไทยสร้างสังคมสุจริต ให้กับบ้านเมืองและประเทศไทย จึงได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อนำเสนอมาหาเถรสมาคม พิจารณาอนุญาตให้องค์กรปกครองสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร.) และคณะสงฆ์ให้ดำเนินการ

ขอบคุณที่มาของข่าว : คมชัดลึก 4 มิ.ย. 2563

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button