หน้าแรก ข่าวการศึกษา มหาดไทย สั่งเลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 สังกัด อปท. วันที่ 1 ก.ค. 63

มหาดไทย สั่งเลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 สังกัด อปท. วันที่ 1 ก.ค. 63

798
0

มหาดไทย สั่งเลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 สังกัด อปท. วันที่ 1 ก.ค. 63

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือแจ้งการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และทุกประเภทเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

มหาดไทย สั่งเลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 สังกัด อปท. วันที่ 1 ก.ค. 63

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here