หน้าแรก ข่าวการศึกษา ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป

ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป

103
0
ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป
ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป

ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขคำสั่ง หน. คสช ที่ 19/2560 ข้อ 13 เรื่อง อำนาจการบรรจุแต่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากเดิม “ศึกษาธิการจังหวัดโดยเห็นชอบของ กศจ.” แก้ไขเป็น “ผอ.สพท. หรือ ผอ.รร. แล้วแต่กรณีโดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

ขั้นตอนต่อไป จะเสนอต่อวุฒิสภาภายใน 30 วันเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่ง “ร่างพ.ร.บ.แก้ไขคำสั่ง หน.คสช.ที่19/2560” เป็นกฎหมายปกติ จะต้องผ่านทั้งสองสภาฯตามขั้นตอน จากนั้นจึงจะส่ง ร่างพ.ร.บ.แก้ไขคำสั่งหน.คสช.ที่19/2560 ให้วุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงจะนำขึ้นบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป
ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป
ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป 7
ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป 8
ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป 9
ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป 10
ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป 11

ขอบคุณ : เตรียมสอบครูผู้ช่วย By ครูพี่หนึ่ง จักรยาน

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรทาง E-Mail โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
บทความถัดไปเปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. – 11ก.ค. 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่