"ตรีนุช" ห่วงสถานการณ์โควิด-19 ย้ำผู้บริหารและครูดูแลตัวเอง การ์ดต้องไม่ตก

“ตรีนุช” ห่วงสถานการณ์โควิด-19 ย้ำผู้บริหารและครูดูแลตัวเอง การ์ดต้องไม่ตก

รมว.ศึกษาธิการ ห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่งการตรวจเข้มป้องกันโควิด-19 เข้ากระทรวงศึกษาธิการ-ในโรงเรียน ย้ำผู้บริหารและครูดูแลตัวเอง การ์ดต้องไม่ตก

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในวงกว้างมากขึ้น และกระจายในหลายพื้นที่ แม้ว่าขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 แต่ขณะเดียวกันก็อยู่ในช่วงของการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 และสถานศึกษาบางแห่งก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้ทุกสถานศึกษาที่ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ ขอให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเข้มงวดสูงสุด หากพบว่ามีปัญหา ต้องประสานกับฝ่ายสาธารณสุขทันที รวมทั้งขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ศธ. งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

กรณีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนใดที่ยังไม่ปิดภาคเรียน หรือยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ หากพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องหารือกับสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องปิดสถานศึกษา หรือยุติการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาหรือไม่ และเร่งดำเนินการตามมติที่ได้จากการหารือทันที ทั้งนี้ การพิจารณาปิดสถานศึกษาเป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่แล้ว ขณะเดียวกันก็ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดสอนชดเชยให้แก่ผู้เรียน ได้เรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดด้วย” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ในส่วนของ ศธ. ซึ่งยังเปิดทำงานเป็นปกตินั้น ได้สั่งการให้เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มข้น ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ศธ.กำหนดไว้ ทั้งในเรื่องของการสวมใส่หน้ากาก การให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งจุดคัดกรอง แอลกอฮอล์เจล และมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร รวมถึงมาตรการในการจัดประชุมต่าง ๆ ที่จะต้องจัดเฉพาะงานที่มีความจำเป็นจริง ๆ และต้องดำเนินการตามที่ ศบค.กำหนด และขอเน้นย้ำไปยังผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ให้ดูแลป้องกันสุขภาพตัวเองและครอบครัวตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดด้วย พวกเราชาว ศธ.การ์ดต้องไม่ตก

ขอบคุณที่มา : Facebook ศธ360 องศา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่