หน้าแรก ข่าวการศึกษา ผอ.สทศ.สพฐ. เน้นย้ำนโยบายประเมินภายนอก สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก SAR เท่านั้น

ผอ.สทศ.สพฐ. เน้นย้ำนโยบายประเมินภายนอก สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก SAR เท่านั้น

ผอ.สทศ.สพฐ. เน้นย้ำนโยบายประเมินภายนอก สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก SAR เท่านั้น

256
0
ผอ.สทศ.สพฐ. เน้นย้ำนโยบายประเมินภายนอก สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก SAR เท่านั้น
ผอ.สทศ.สพฐ. เน้นย้ำนโยบายประเมินภายนอก สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก SAR เท่านั้น

ผอ.สทศ.สพฐ. เน้นย้ำนโยบายประเมินภายนอก สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก SAR เท่านั้น วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ชี้แจงผ่าน Facebook วิษณุ ผอ.สทศ. ถึงนโยบายประเมินภายนอก ปีงบ 2564 ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก SAR เท่านั้น เหตุเพราะสถานศึกษาบางแห่งได้รับการชักจากผู้ประเมินให้มีการประเมินระยะที่ 2 รายละเอียดดังนี้

ผอ.สทศ.สพฐ. เน้นย้ำนโยบายประเมินภายนอก สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก SAR เท่านั้น
ผอ.สทศ.สพฐ. เน้นย้ำนโยบายประเมินภายนอก สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก SAR เท่านั้น
https://www.facebook.com/Dr.Wisanu

ทบทวนนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ปีงบประมาณ 2564 ของ สพฐ.คือ ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก ซึ่งเป็นการประเมินจากการวิเคราะห์ SAR เท่านั้น (หนังสือ สพฐ.ศธ ที่ 04004/ว30 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564)

ตามที่ สพฐ . มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินคุณภาพภายนอกเฉพาะระยะแรก คือ เฉพาะจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาเท่านั้น โดยไม่มีการประเมินระยะที่สอง เพื่อลดภาระของสถานศึกษาและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

เนื่องจากขณะนี้มีสถานศึกษาบางแห่งได้รับทราบ (ร่าง) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการพิจารณาจาก SAR และได้รับการชักชวนหรือได้รับแบบคำร้องจากผู้ประเมินภายนอกให้มีการประเมินในระยะที่สอง (การลงพื้นที่ site visit)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต้นสังกัดและไม่สร้างความสับสนให้กับสถานศึกษา สพฐ. จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งได้ชี้แจงและเน้นย้ำ กับสถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการตามนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกที่ สพฐ.ให้มีการประเมินเฉพาะระยะแรกไปก่อน คือ การประเมินจาก SAR

#เนื่องจากการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระยะที่ 2 ได้มีการปรับวิธีการประเมินจากการลงพื้นที่ site visit มาเป็นการประเมินด้วยรูปแบบออนไลน์ ขณะที่ในช่วงนี้ สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรับการประเมินหลายแห่งมีการบริหารจัดการและการเรียนการสอนที่แตกต่างจากเดิม มีภารกิจมากขึ้นในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์, on-site, on demand หรือผสมผสาน เป็นต้น รวมทั้งช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อในการสอบประเภทต่างๆ ทั้งสอบปลายปี สอบระดับชาติ สอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือสอบเข้า ม.1 และ ม.4 (ซึ่งเป็นเหตุผลอีกประการที่ขอให้ประเมินจาก SAR เพื่อไม่รบกวนสถานศึกษา)

สพฐ.จึงมุ่งให้สถานศึกษาได้focusที่การจัดการเรียนรู้เป็นหลัก ส่วนนโยบายรับการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ ก็จะพิจารณาอีกครั้งตามสถานการณ์และความเหมาะสมต่อไป ดังนั้น ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพสื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรับการประเมิน และสื่อสารกับทีมผู้ประเมินภายนอกที่สื่อสารผ่านเขตพื้นที่ให้รับทราบด้วย

อนึ่ง ทางกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ประสานไปยัง สมศ อีกทางหนึ่ง ส่วนการเปลี่ยนแปลงว่าจะให้มีการประเมินในระยะที่สองช่วงใด อย่างไร จะได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งรับทราบต่อไป

กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ. สพฐ.

ขอบคุณที่มา : Facebook https://www.facebook.com/Dr.Wisanu

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here