ผลประชุม ครม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. 2 มิ.ย.2563 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สนับสนุนงบประมาณในการเยี่ยมบ้าน และการขยายเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษี การบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา​ ต่อไปอีก 2 ปี
ผลประชุม ครม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. 2 มิ.ย.2563 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สนับสนุนงบประมาณในการเยี่ยมบ้าน และการขยายเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษี การบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา​ ต่อไปอีก 2 ปี

ผลประชุม ครม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. 2 มิ.ย.2563 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สนับสนุนงบประมาณในการเยี่ยมบ้าน และการขยายเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษี การบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา​ ต่อไปอีก 2 ปี

เมื่อวันอังคาร​ที่ 2 มิถุนายน​ 2563 นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เปิดเผยผลการประชุมคณะ​รัฐมนตรี​ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ​โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการ​ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​ทราบถึงการเตรียมความพร้อม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของ COVID-19​ ซึ่งคำนึงถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข​ หากต้องจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ก็ขอให้สถานศึกษาปฏิบัติ​ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด แต่หากไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ กระทรวงศึกษาธิการ​ก็ได้เตรียมแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์​และเสริมความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ไว้แล้ว 

ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ก็ได้เตรียมการ เพื่อรองรับสถานการณ์​ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถานศึกษาและครู, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา​ และเยี่ยมบ้านนักเรียน​ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้พบปัญหาในหลายด้าน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งมีพื้นที่ในการบริหารจัดการน้อย จึงต้องใช้เวลาในการวางแผนบริหารจัดการ และพิจารณา​ความพร้อมในทุกด้าน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา​ ต่อไปอีก 2 ปี เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาให้มากขึ้นด้วย

บทความก่อนหน้านี้ศธ.ไม่บังคับ นร.ใส่หน้ากากอนามัยสีอะไร !!! เสมา 1 ย้ำชัดให้โรงเรียนทุกแห่งยืดหยุ่น ขอแค่ปลอดภัย
บทความถัดไปมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการ ครูดีของแผ่นดิน และศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 และประเมินตนเองเพื่อรับรางวัล
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่