หน้าแรก ข่าวการศึกษา ผลการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ใช้สื่อดิจิทัลพลิกโฉมการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ การศึกษาชาติ

ผลการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ใช้สื่อดิจิทัลพลิกโฉมการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ การศึกษาชาติ

ผลการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ใช้สื่อดิจิทัลพลิกโฉมการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ การศึกษาชาติ

822
0
ผลการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ใช้สื่อดิจิทัลพลิกโฉมการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ การศึกษาชาติ
ผลการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ใช้สื่อดิจิทัลพลิกโฉมการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ การศึกษาชาติ

ผลการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ใช้สื่อดิจิทัลพลิกโฉมการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ การศึกษาชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม​ 2563 นายณัฏฐพล ทีป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา​ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ และคณะกรรมการสภาการศึกษา​ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการ​สภาการศึกษา​

รมว.ศึกษาธิการ​ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ ได้หารือเกี่ยวกับ (ร่าง)​ แผนการปฏิรูป​ประเทศ​ด้าน​การศึกษา​ (ฉบับปรับปรุง)​ เสนอโดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา​เฉพาะกิจ เพื่อการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแนวทางการดำเนินงานของพระราชบัญญัติ​การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. โดยกระทรวงศึกษาธิการ​มีความตั้งใจที่จะทำให้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติมีความครบถ้วนมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของ COVID-19​ รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการยกระดับการอาชีวศึกษา​ เนื่องจากอาชีวศึกษา​ถือเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์​ให้มีทักษะและศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยจะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ มาปรับเพิ่มเติม เพื่อให้แผนการปฏิรูป​ประเทศ​ด้าน​การศึกษา​ และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มีความสมบูรณ์มากที่สุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้า การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (คณะที่ 3)​ด้านการปฏิรูปกลไกและระบบ การผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อยกร่างข้อเสนอการปฏิรูปกลไกฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะจัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอต่อสภาการศึกษา

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้า การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (คณะที่ 6) ด้านการฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล โดยคณะทำงานได้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน อาทิ การจัดทำแผนดำเนินโครงการพลิกโฉมการศึกษาของชาติ… ด้วยพลังคนไทย ผ่าน Social Media ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภาการศึกษากับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างต้นแบบสาธิตการเรียนการสอนและการลงมือปฏิบัติผ่าน Digital Platform ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ​ที่พึงประสงค์ รวมทั้งส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การใช้สื่อดิจิทัลใรการพลิกโฉมการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของชาติ เป็นต้น

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

บทความก่อนหน้านี้มาแล้ว!! สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher Plus (C4T Plus) 7 หลักสูตร
บทความถัดไปสสส.ชวนเยาวชนเข้าร่วม “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่” ตั้งแต่วันนี้ – 9 ต.ค. 2563 รับทุนสนับสนุนสูงสุด 50,000 บาท
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่