หน้าแรก ข่าวการศึกษา ประกาศแล้ว ผลการทดสอบ NT ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564)

ประกาศแล้ว ผลการทดสอบ NT ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564)

ประกาศแล้ว ผลการทดสอบ NT ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564)

456
0
ประกาศแล้ว ผลการทดสอบ NT ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564)
ประกาศแล้ว ผลการทดสอบ NT ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564)

ประกาศแล้ว ผลการทดสอบ NT ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564)

ประกาศผลการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564)

สำหรับนักเรียน-ผู้ปกครอง ตรวจสอบได้จากลิงก์ต่อไปนี้

1.NT-Server (04) : http://180.180.244.43/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceExams.aspx?gradeCode=P3
2. NT-Server (05) : http://180.180.244.56/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceExams.aspx?gradeCode=P3
3. NT-Server (03) : http://180.180.244.42/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceExams.aspx?gradeCode=P3
4. NT-Server (02) : http://180.180.244.45/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceExams.aspx?gradeCode=P3
5. NT-Server (01) : http://180.180.244.48/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceExams.aspx?gradeCode=P3

สำหรับโรงเรียน ตรวจสอบได้จากลิงก์ต่อไปนี้

1. NT-Server (04) : http://180.180.244.43/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx
2. NT-Server (05) : http://180.180.244.56/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx
3. NT-Server (03) : http://180.180.244.42/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx
4. NT-Server (02) : http://180.180.244.45/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx
5. NT-Server (01) : http://180.180.244.48/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx

หมายเหตุ : รหัสผ่านการเข้าใช้งาน >> ใช้รหัสเดียวกันกับ NT Access ของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประกาศแล้ว ผลการทดสอบ NT ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564)
ประกาศแล้ว ผลการทดสอบ NT ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564)
ประกาศแล้ว ผลการทดสอบ NT ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564)
ประกาศแล้ว ผลการทดสอบ NT ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564)

ขอบคุณข้อมูล สทศ.สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here