หน้าแรก ข่าวการศึกษา ป.ป.ช. เตรียมบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต ร่วมกับพุทธศาสนา

ป.ป.ช. เตรียมบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต ร่วมกับพุทธศาสนา

ป.ป.ช. เตรียมบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต ร่วมกับพุทธศาสนา

785
0
ป.ป.ช. เตรียมบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต ร่วมกับพุทธศาสนา
ป.ป.ช. เตรียมบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต ร่วมกับพุทธศาสนา

ป.ป.ช. เตรียมบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต ร่วมกับพุทธศาสนา โฆษกพศ.เผย ป.ป.ช.ประยุกต์พุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริต แจ้ง สำนักพุทธฯจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตบูรณการร่วมกับพุทธศาสนา

นายสิปป์บวร แก้วงาม ในฐานะโฆษก สำนักพุทธฯ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือแจ้งมาที่ พศ. ว่า ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

โดย ป.ป.ช.จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.หลักสูตรอุดมศึกษา 3.หลักสูตรตามแนวทางรับราชการทางกลุ่มทหารและตำรวจ 4.หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 5.หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต เพื่อการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด 

ทั้งนี้ป.ป.ช.ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามทุจริต อาศัยกลไกศาสนาพุทธประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เผยแพร่ให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ โดยขอให้พศ.นำเสนอมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อพิจารณาอนุญาตให้องค์กรปกครองคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) และพระสงฆ์ ดำเนินการ 1.ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินการประยุกต์หลักธรรมคำสอน กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชน 2.ให้ความร่วมมือกับป.ป.ช. ดำเนินการโครงการนำร่อง

โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เผยแพร่ให้กับพุทธศาสนิกชน ใน 1 ส่วนกลาง และ 9 ภาค โดยมอบหมายให้พระสงฆ์ ภาคละ 2 รูป รวมจำนวน 20 รูป ร่วมประสานดำเนินการ 3.มีมติอนุญาตให้ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ 3 ประกอบด้วย  1.พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป ที่มส.มอบหมาย เป็นที่ปรึกษา 2.อธิการบดี มจร หรือผู้แทน เป็นที่ปรึกษา 3.อธิการบดีมมร หรือผู้แทน เป็นที่ปรึกษา โดยมส.มีมติเห็นชอบตามที่ป.ป.ช.เสนอ และมอบสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมส. วัดราชบพิธฯ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมส. วัดประยุรวงศาวาส และพระพรหมเสนาบดี กรรมการมส. วัดปทุมคงคา เป็นที่ปรึกษา

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อที่ : เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

บทความก่อนหน้านี้คลัง ได้เปิดตัวเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน .com รวม9มาตรการธนาคารของรัฐ
บทความถัดไปสมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ขอเชิญร่วมประกวดบทร้อยกรอง “ชาติ ชีวิต โควิด-19” ส่งประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่