ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป หลักสูตรทางการศึกษา ทุกหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ต้องสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป หลักสูตรทางการศึกษา ทุกหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ต้องสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป หลักสูตรทางการศึกษา ทุกหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ต้องสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รายวิชาที่สอบ มี 5 วิชา ได้แก่

1) วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย

(1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
(3) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

2) วิชาชีพครู

3) วิชาเอก

(หมายเหตุ สอบได้ครบ 5 วิชา + คุณวุฒิ ยืนเข้าระบบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

หลักสูตรทางการศึกษา คือ หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นครู ประกอบด้วย ป.บัณฑิตวิชาชีพครู / ปริญญาทางการศึกษา / .โทวิชาชีพครู / ป.เอกวิชาชีพครู

ปริญญาทางการศึกษา มีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นหลักในการผลิตบัณฑิต แต่ก็มีบางหลักสูตรอยู่ในคณะอื่น

ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป หลักสูตรทางการศึกษา ทุกหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ต้องสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป หลักสูตรทางการศึกษา ทุกหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ต้องสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2562 

https://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/10/10787/

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2563/E/109/T_0015.PDF

ขอบคุณที่มาและติดตามความเคลื่อนไหว : Facebook เพจ รอบรู้วิชาชีพครู
เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่