ประธานกพฐ. แนะรร.เด็กแต่งไปรเวทต้องแลกบัตรเข้าเรียน เหมือนกับบุคคลภายนอก
ประธานกพฐ. แนะรร.เด็กแต่งไปรเวทต้องแลกบัตรเข้าเรียน เหมือนกับบุคคลภายนอก

ประธานกพฐ.แนะรร.เด็กแต่งไปรเวทต้องแลกบัตรเข้าเรียน เหมือนกับบุคคลภายนอก ประธานกพฐ.แนะ โรงเรียนให้นักเรียนแต่งไปรเวทไปเรียน ต้องแลกบัตรก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อแสดงตัวตน และแยกนร.กับบุคคลภายนอก สกัดผู้ไม่หวังดีแอบเข้ามาในสถานศึกษา

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีการรณรงค์ไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ว่า เรื่องนี้ตนมองว่าเป็นสิทธิของเด็กที่สามารถแสดงออกทางความคิดเห็นได้ โรงเรียนควรที่จะให้เด็กเข้าเรียนได้ตามปกติ แต่เนื่องจากโรงเรียนจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 และระเบียบ ศธ. ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน ที่เป็นกฎหมายกำกับให้โรงเรียนดำเนินการตามอยู่ ดังนั้นตนจึงมีความเห็นว่าในกรณีที่โรงเรียนใดมีนักเรียนแต่งกายด้วยชุดไปรเวทมา โรงเรียนควรที่จะดำเนินการให้มีการแลกบัตร เปรียบเสมือนบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อภายในบริเวณโรงเรียน เนื่องจากตนมองการที่มีบุคคลใดใส่ชุดไปรเวทเข้ามาในโรงเรียนทางเจ้าหน้าที่ หรือ ครูในโรงเรียนไม่สามารถจะแยกหรือมั่นใจได้ว่าบุคคลนั้นเป็นนักเรียนหรือไม่ เพราะไม่ได้ใส่ชุดนักเรียน รวมถึงจะต้องมีการทำป้ายที่แสดงชื่อ ชั้นเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนด้วย หากบุคคลดังกล่าวเป็นนักเรียนที่แต่งกายชุดไปรเวทมาโรงเรียน เพื่อที่จะสามารถแยกนักเรียนที่แต่งกายด้วยชุดไปรเวทกับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อโรงเรียนได้

“ผมไม่ต้องการให้มีการพูดถึงเรื่องความสิ้นเปลือง หรือการแบ่งแยกชนชั้น เพราะส่วนตัวผมมองว่าการแต่งเครื่องแบบนักเรียนเวลาที่เราจะเดินทางหรือไปยังสถานที่ใด ผู้ที่ได้พบเห็นก็จะสามารถสร้างการรับรู้ได้ในทันที ว่าคือ นักเรียน และจะทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับนักเรียน ผู้ที่พบเห็นก็จะพยายามเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งนี้ผมคิดว่าเรามีกฎหมายเรื่องการแต่งกายของนักเรียนที่ชัดเจน หากใครไม่สามารถปฏิบัติตามได้ก็จะต้องแลกบัตร เหมือนกับบุคคลภายนอก” ประธาน กพฐ.กล่าว

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ออนไลน์ ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 12.45 น.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่