หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00...

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

413
0
ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เรื่อง การประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมทางไกล Video Conference เพื่อขี้แจงแนงทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน ในวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนงทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน ในวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 0๙.0๐ – ๑๒.0๐ น.โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM
ตาม QR CODE ที่แนบ ในส่วนของร้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอให้เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง OBEC Channel ๓ ช่องทาง ได้แก่

๑) https://www.youtube.com/obectvonline 

๒) https://www.facebook.com/obectvonline และ

๓) www.obec.tv

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 3

กำหนดการประชุม

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดเกียรติบัตร เข้าร่วมอบรมหัวข้อ โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ส.ค. 2564 โดย มจร. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.
บทความถัดไปขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟรี!! มีเกียรติบัตร หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์การเรียนการสอนด้วย​ Google​ Sites วิทยากรโดย ครูกมล​ หมอกชัย 29 ส.ค.64 เวลา 09.00-12.00​ น.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่