ประชุมชี้แจงคัดกรองนักเรียนยากจน
สพฐ. ประชุมชี้แจงคัดกรองนักเรียนยากจน 19 พ.ย. 62 เวลา 09.00-12.00 น.

สพฐ. ประชุมชี้แจงคัดกรองนักเรียนยากจน 19 พ.ย. 62

สพฐ. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2562 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประชุมชี้แจงคัดกรองนักเรียนยากจน
ระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

ร่วมรับฟัง
(1) แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน
(2) แนวทางการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(3) แนวทางการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบ รับรองการเข้าเรียน และน้ำหนักส่วนสูง
(4) แนะนำการใช้ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในส่วนที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม)/ ตอบข้อซักถาม

รับชมได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) http://www.obectv.tv/
(2) https://www.youtube.com/obectvonline
(3) http://www.facebook.com/obectvonline

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่