หน้าแรก ข่าวการศึกษา ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานศึกษายื่นขอรับการประเมินภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานศึกษายื่นขอรับการประเมินภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานศึกษายื่นขอรับการประเมินภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

2216
0
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานศึกษายื่นขอรับการประเมินภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานศึกษายื่นขอรับการประเมินภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานศึกษายื่นขอรับการประเมินภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

กําหนดการคัดเลือกประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑.ระดับสถานศึกษา สถานศึกษายื่นความจํานงขอเข้ารับการประเมินที่สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ทั้งประเภทนักเรียนและสถานศึกษา)

๒. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสาร ประกอบการประเมินไปยัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๓. ระดับจังหวัด ดําเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบ การประเมินไปยัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. ระดับกลุ่มจังหวัด ดําเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบ การประเมินไปยัง สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 https://bit.ly/bestow_001

2.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน https://bit.ly/bestow_002

3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2563 https://bit.ly/bestow_003

4. แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา2563 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) https://bit.ly/bestow_004

บทความก่อนหน้านี้ห้ามเด็ดขาด!! “กั๊กที่จอดรถ” ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงถึง 1 หมื่นบาท และคนถ่ายรูปแจ้งเบาะแสได้ส่วนแบ่งจากเงินค่าปรับด้วย
บทความถัดไปกสศ.จัดแถลงข่าวเปิดตัวระบบ “iSEE 2.0 นวัตกรรมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่