ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน​ขั้น​พื้นฐาน​ โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน​ ประจำปี 2563​
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน​ขั้น​พื้นฐาน​ โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน​ ประจำปี 2563​

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน​ขั้น​พื้นฐาน​ โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน​ ประจำปี 2563​ แยกตามสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษา

ประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๓ ตามที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดทําโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียน ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๔๐) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๓๗๔) ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ มีผู้บริหารและครู ผ่าน การคัดเลือกและได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ดังนี้

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน​ขั้น​พื้นฐาน​ โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน​ ประจำปี 2563​ แยกตามสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษา
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน​ขั้น​พื้นฐาน​ โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน​ ประจำปี 2563​ แยกตามสำนักงานเขตพิ้นที่การศึ

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่