ประกาศราชวิทยาลัยกุมารฯ เกี่ยวกับการใช้สื่อ online ในเด็กและวัยรุ่น ภายใต้สถานการณ์ Covid-19
ประกาศราชวิทยาลัยกุมารฯ เกี่ยวกับการใช้สื่อ online ในเด็กและวัยรุ่น ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ประกาศราชวิทยาลัยกุมารฯ เกี่ยวกับการใช้สื่อ online ในเด็กและวัยรุ่น ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท) สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย(สกท) จึงมี ข้อเสนอแนะการใช้สื่อ online ในเด็กและวัยรุ่น ดังนี้

1. ไม่สนับสนุนการแจก tablet ให้แก่เด็กทุกคนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยที่ระบบสนับสนุนยังไม่พร้อม

2. การเรียนการสอน online สําหรับเด็กนักเรียนทั้งหมด ไม่สามารถทดแทนการสอนตามปกติ แต่สามารถนํามาใช้ในสถานการณ์พิเศษชั่วคราวได้ ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงความพร้อมของเด็กแต่ละวัย พ่อแม่ ความสามารถของครู และบริบทที่แตกต่างกัน

3. ไม่แนะนําการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ online ในเด็กอนุบาล โดยขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน(พ่อแม่ครู)

4. การปล่อยให้เด็กและวัยรุ่นอยู่กับสื่อออนไลน์ นานกว่าที่ รวกท กําหนดไว้ (1 ชม. ในเด็กเล็ก 2 ชม. ในเด็กโต)อาจทําให้เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกาย จิตใจและส่งผลต่อการเรียนรู้ระยะยาว

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท)
ประกาศราชวิทยาลัยกุมารฯ เกี่ยวกับการใช้สื่อ online ในเด็กและวัยรุ่น ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 2

ขอขอบคุณ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่