ประกาศยกย่องรางวัลคึกฤทธิ์ปี2563 วงการนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ จำนวน 6 คน
ประกาศยกย่องรางวัลคึกฤทธิ์ปี2563 วงการนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ จำนวน 6 คน

ประกาศยกย่องรางวัลคึกฤทธิ์ปี2563 วงการนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ จำนวน 6 คน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ได้กำหนดจัดงานวันคึกฤทธิ์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 ต.ค. นี้ ที่สถาบันคึกฤทธิ์ ซอย งามดูพลี เขตสาทร โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9 – 12.00 น. มีประกอบพิธีสักการะหน้ารูปปั้นอาจารย์คึกฤทธิ์ ปราโมช วงปี่พาทย์โหมโรง การแสดงของนักเรียนศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ พิธีสงฆ์ และพิธีมอบรางวัลคึกฤทธิ์ประจำปี 2563

ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์80 กล่าวอีกว่า เนื่องในวันคึกฤทธิ์ ปีนี้ ได้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานสืบทอดทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือนักวิชาการ หรือผู้มีความรู้ความชำนาญที่สร้างงานทรงคุณค่าเป็นที่ยอมรับและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงการนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ จำนวน 6 คน ดังนี้ สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล สาขาศิลปะการแสดง ไก้แก่ นางบุนนาค ทรรทรานนท์ สาขานาฏศิลป์ (โขน-ลิง) ได้แก่ นายกิตติพงษ์ ไตรพงษ์ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ ผศ.ดร.พันพัสสา ธูปเทียน สาขาดุริยางคศิลป์ ได่แก่ นายชัยนรินท์ ยศวัตจิรานนท์ และ สาขานาฏศิลป์ (ละคร-นาง) ได้แก่ น.ส.จินตนา อนุวัฒน์ ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลคึกฤทธิ์ในวันที่ 10 ต.ค. นี้

ขอบคุณที่มา : Facebook At HeaR

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่