ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบเอกสาร) จำนวน ๗๗ โครงงาน

ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบเอกสาร) จำนวน ๗๗ โครงงาน

ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบเอกสาร)

ขอให้ตัวแทนครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมที่ผ่านรอบเอกสารอ่านคำชี้แจงและเข้าไลน์กลุ่ม Open chat เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบเอกสาร) จำนวน ๗๗ โครงงาน
ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบเอกสาร) จำนวน ๗๗ โครงงาน

คําชี้แจง

1. โครงงานจํานวน 77 ทีม ดังประกาศข้างต้นจะได้นําเสนอในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2565 โดยจะมีการจัดลําดับนําเสนอและแจ้งให้ ทราบต่อไป

2. ให้ตัวแทนครูที่ปรึกษาแอดเข้าไลน์กลุ่ม Openchat (ดัง QR CODE ที่แนบ) โรงเรียนละ 1 คน และตั้งชื่อไลน์โดยพิมพ์ ลําดับที่แล้วตามด้วยชื่อโรงเรียน เช่น 1วัดหวายเหนียว ท้ังนี้ หากไม่เข้าไลน์กลุ่ม จะถือว่าสละสิทธิ์นําเสนอ

3. ให้ครูที่ปรึกษาเข้าฟังวิธีการนําเสนอออนไลน์ (ZOOM) ในวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. รหัสห้อง ZOOM จะแจ้งให้ทราบในไลน์กลุ่ม 

4. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน โทร. 064-5911222

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 :  Download

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่