ประกาศผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สอศ.
ประกาศผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สอศ.

ประกาศผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สอศ. จำนวน 677 ราย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมิให้ชะลอการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติให้ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ โดยในระหว่าง ดําเนินการย้ายและแต่งตั้งเห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งก่อน จํานวน ๖๗๗ ราย รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอให้ผู้ได้รับคําสั่ง ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๔ ให้แล้วเสร็จ และให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมิให้ชะลอการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

ประกาศผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สอศ.
ประกาศผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สอศ.

คำสั่งย้ายคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

บทความก่อนหน้านี้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2564 รับสมัคร 20 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2563
บทความถัดไป“ณัฏฐพล”ลั่น ยอมไม่ได้หลังนร.ประกาศแต่งชุดไปรเวทไปรร.เพราะมีกฏระเบียบฯชัดเจนแล้ว
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่