ประกาศผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รอบชิงชนะเลิศ ปี 2563
ประกาศผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รอบชิงชนะเลิศ ปี 2563

ประกาศผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รอบชิงชนะเลิศ ปี 2563

ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรม ประชาธิปไตย ปี 2563 ได้ดําเนินการตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2563 ณ อาคารรัฐสภา (สผ.) นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการพิจารณาตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ประชาธิปไตย เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2563 รายละเอียดดังนี้

ประกาศผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รอบชิงชนะเลิศ ปี 2563
ประกาศผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รอบชิงชนะเลิศ ปี 2563
ประกาศผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รอบชิงชนะเลิศ ปี 2563
ประกาศผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รอบชิงชนะเลิศ ปี 2563
ประกาศผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รอบชิงชนะเลิศ ปี 2563
ประกาศผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รอบชิงชนะเลิศ ปี 2563

ขอบคุณที่มา : Facebook โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย – Democratic Innovation

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่