ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “เด็กดีของสังคม” สังกัด สพฐ. จำนวน 108 คน
ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “เด็กดีของสังคม” สังกัด สพฐ. จำนวน 108 คน

ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “เด็กดีของสังคม” สังกัด สพฐ. จำนวน 108 คน

ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “เด็กดีของสังคม” ซึ่ง สพฐ.ดําเนินการร่วมกับธนาคารออมสิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร ออมสิน ครบ ๑๐๘ ปี (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔) โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑๐๘ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่น บาทถ้วน) ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและธนาคารออมสิน ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประกาศผลตามเอกสารดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา  โครงการ “เด็กดีของสังคม” สังกัด สพฐ. จำนวน 108 คน
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “เด็กดีของสังคม”

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่