ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
๒. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาการประถมศึกษา
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สาขาการประถมศึกษา
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาการศึกษาปฐมวัย
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา
๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สาขาการศึกษาปฐมวัย
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สาขาการประถมศึกษา
๑๐.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี สาขาการประถมศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดประกาศ

ขอบคุณที่มา : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

บทความก่อนหน้านี้ปลัด ศธ.เตือนคนสอบผ่าน ภาค ก.และภาค ข. ตำแหน่งครูผู้ช่วย อย่าหลงเชื่อคนแอบอ้างช่วยให้บรรจุรับราชการได้
บทความถัดไปกสศ. ประกาศเปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อเพื่อขอรับทุนการศึกษา “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่