ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กสศ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดปฏิทินฉบับเต็มได้ที่นี่
ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กสศ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดปฏิทินฉบับเต็มได้ที่นี่

ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กสศ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดปฏิทินฉบับเต็มได้ที่นี่

กสศ. กำหนดปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน นักเรียนทุนเสมอภาค ปี 2565 ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org โดยมีรายละเอียดดังนี้ สำหรับนักเรียนกลุ่มใหม่ระบบจะอัปเดตให้ช่วงเปิดระบบคัดกรอง นร.01 วันที่ 18 กรกฎาคม

สำหรับนักเรียนกลุ่มเก่า

  • 14 ก.ค. – 21 ก.ค. กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค
  • 25 ก.ค. สถานศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินกลุ่มเก่า ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org
  • 25 ก.ค. – 23 ส.ค.

1) สถานศึกษาดำเนินการจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าครองชีพให้กับนักเรียนเสมอภาคกลุ่มเก่า

**ในกรณีที่นักเรียนเลือกรับเงินสดผ่านสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามแบบหลักฐานการจ่ายเงิน ภายใน 20 วันหลังสถานศึกษาได้รับเงิน

2) สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลและดำเนินการคืนเงินหลังจากจัดสรรเงินให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว โดย
ครูประจำชั้น บันทึกข้อมูลแบบรายงานการจ่ายเงิน ‘รายชั้นเรียน”
ครูแอดมิน
1) ติดตามการบันทึกข้อมูลรายชั้นเรียนของคุณครูประจำชั้น
2) ดำเนินการคืนเงินกลับมายัง กสศ. สำหรับนักเรียน 4 กรณี คือไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก และเสียชีวิต ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org ** ในรูปแบบ Bill Payment เท่านั้น !!
3) หน่วยกำกับติดตาม (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ดำเนินการติดตาม การเบิกจ่ายเงินอุดหนนแบบมีเงื่อนไขของนักเรียนกลุ่มเก่า

สำหรับนักเรียนกลุ่มใหม่

18 ก.ค. – 2 ส.ค. ระบบปิดภายในเวลา 17.00 น.

คุณครูประจำชั้น ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุน (นร.01) สำหรับนักเรียนกลุ่มใหม่

1) ตุรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ของนักเรียน

2) บันทึก/ตรวจสอบข้อมูลสถานะครัวเรือน จำนวนสมาชิกครัวเรือนรายได้ครัวเรือนให้มีความสอดคล้องกัน ถูกต้อง ครบถ้วน

3) บันทึก/ตรวจสอบและยืนยันลายเซ็นการรับรองข้อมูลของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4) บันทึกภาพถ่ายบ้านนักเรียน จำนวน 2 รูป ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด

ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กสศ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดปฏิทินฉบับเต็มได้ที่นี่
ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กสศ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดปฏิทินฉบับเต็มได้ที่นี่

ปักหมุดได้ก่อนใครเพื่อไม่พลาดโอกาสในการส่งต่อโอกาสให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค
ดาวน์โหลดปฏิทินฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3wC7XAM

และหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
02-079-5475 กด 1 หรือ line @cctthailand

ปฏิทินกลุ่มเก่าได้รับทุนต่อเนื่อง

ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กสศ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดปฏิทินฉบับเต็มได้ที่นี่

ปฏิทินนักเรียนกลุ่มใหม่

ดาวน์โหลดปฏิทินระบบคัดกรองได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก การคัดกรองนักเรียนยากจน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่