ด่วนที่สุด!! ปฏิทินการดำเนินการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์และสถานศึกษาออนไลน์ (Integity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้ศึกษากำหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน

ตามช่วงการประเมินต่าง ๆ ตามปฏิหินการประเมิน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่