บอร์ดคุรุสภามติยืน!!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู
บอร์ดคุรุสภามติยืน!!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู

บอร์ดคุรุสภามติยืน!!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมมีมติให้งดการสอบวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากมองว่าการสอบวิชาเอกยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่อีกมาก ซึ่งในอนาคตการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาจจะมีการเพิ่มการสอบวิชาเอกขึ้นมาใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ยอมรับว่าหลักการของรศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรการวิชาชีพ (กมว.) มีเจตนาดีที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเราจะได้ครูเก่งในเนื้อหาวิชาที่สอนจริงตามมาตรฐานวิชาชีพครู แต่ที่ผ่านมาการสอบวิชาเอกไม่ได้ชี้วัดหรือตอบโจทย์การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่าที่ควร ดังนั้นระหว่างนี้จึงอยากให้มีการพัฒนารูปแบบการสอบวิชาเอกก่อน ซึ่งหากประธานกมว.ยังไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร แต่ขณะนี้ถือว่าได้ข้อยุติแล้วว่าจะไม่มีการสอบวิชาเอก เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

“การสอบวิชาเอก เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ยังมีความจำเป็น แต่ตอนนี้ที่ประชุมมองว่าเรายังไม่มีความพร้อมที่จะจัดสอบ อีกทั้งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ประสานร่วมกับประธานกมว. และคณะทำงานของ ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการสอบวิชาเอก ซึ่งก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

แต่ในที่สุดเมื่อรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านแล้วคิดว่าในตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะจัดสอบวิชาเอก ที่ประชุมจึงมีมติให้งดการสอบออกไปก่อน สำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะมีขึ้นอีกครั้งในเดือนตุคลาคมนี้ แต่ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการทดสอบออกไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีการบริหารงบประมาณในการจัดสอบใหม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ของคนกลุ่มนี้” รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า ส่วนการสรรหารองเลขาธิการคุรุสภานั้น ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสรรหาแล้ว.

ขอบคุณที่มา : Facebook At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่