หน้าแรก ข่าวการศึกษา ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน

ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน

ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน

689
0
ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน
ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน

ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย และจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 7 ด้าน คือ

1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา

3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล

7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน 8
ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน
ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน
ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบาย และจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน
ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน
ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบาย และจุดเน้น ของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน
ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน
ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เน้น 7 ด้าน

นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 3 ข้อ คือ 1) สร้างความเชื่อมั่น 2) สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 3) มุ่งเน้นผลการเปลี่ยนแปลง

นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขับเคลื่อนการทำงาน ตามนโยบายและจุดเน้นของ รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” 7 ด้าน คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

หลักการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หลักการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ขอบคุณที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 – ศธ.360 องศา (moe360.blog)

บทความก่อนหน้านี้การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทความถัดไปดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์วิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ สังกัด สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่